Đây là khoảng thời gian căng thẳng đối với nhiều người, tuy nhiên việc tiếp cận với vắc-xin mới là một bước quan trọng và đáng mừng trong cuộc chiến chống lại COVID-19 của chúng ta để trở lại một cuộc sống bình thường hơn. Để giúp giải quyết thắc mắc của bạn về các loại vắc-xin hiện được cung cấp cho mọi người, dưới đây là một số thông tin từ các bác sĩ về Bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Y tế Tufts:

The active ingredient in the vaccine has instructions for your cells on how to make a piece of the “spike protein” that is unique to the virus that causes COVID-19. The "spike protein" makes your immune system “think” your body has the disease even though it really doesn’t. This causes the immune system to produce antibodies and protect you from the real virus if you are exposed.

Yes. The COVID-19 vaccines currently available (Pfizer and Moderna) are given to people in two doses, 21 (Pfizer) or 28 (Moderna) days apart. The effectiveness of the vaccines has only been studied after two doses.

No. You cannot develop COVID-19 disease from the vaccine.

Yes, the COVID-19 vaccines available (Pfizer and Moderna) have been thoroughly tested as part of clinical trials. The Food and Drug Administration (FDA) and a group of vaccine experts from throughout the country carefully reviewed information. The FDA then decided it was safe to make the Moderna vaccines available to persons aged 18 years and older. The Pfizer vaccine can be used in people 16 and older.  

The FDA’s review of the vaccines was thorough and rigorous, and no steps were skipped in the process to review the safety of the vaccines. The FDA decided that the vaccine met safety and efficacy standards based on the currently available data from more than 43,000 diverse volunteers, and it was felt the benefits of the vaccine outweighed any side effects.

The most commonly reported side effects are soreness at the site of the injection as well as flu-like symptoms, including fatigue, body aches, chills or fevers after the vaccine. Side effects were most common after the second dose of the vaccine, and more likely to be experienced by younger people. These symptoms go away within the first few days after receiving the vaccine. The side effects tell us that the body is building protection against the virus.

To date, people who have had allergic reactions to the vaccine have all recovered quickly. This risk of allergic reaction is very small and is similar to the risk of allergic reaction associated with all medications and vaccines.

Because it is safe to receive the vaccine even if you have active or recent COVID-19, you do not need to take a test. However, if you know that you have active COVID-19, we ask that you delay your vaccination until you are released from isolation so that you are no longer contagious to others.

Yes. We simply ask that you delay your vaccination until you are released from isolation so that you are no longer contagious to others. Please schedule dose 2 for as soon as possible after your release from isolation.

Yes. Pregnant individuals are at a higher risk of getting severe COVID-19. For this reason, the Society for Maternal-Fetal Medicine and American College of Obstetricians and Gynecologists strongly recommends that pregnant individuals have access to COVID-19 vaccines and that each person has a discussion with their health care professional about their own personal choice. For more information about COVID-19 vaccines and pregnancy, go to this link.

Yes. The Society for Maternal-Fetal Medicine reports that there is no reason to believe that the vaccine affects the safety of breastmilk. For more information, go to this link.

Yes. Both vaccines are not recommended for persons with history of severe allergic reaction (e.g. anaphylaxis) to any component of the vaccine, any persons with a history of immediate allergic reaction to any mRNA vaccine, and a history of immediate allergic reaction to polysorbate. If you have had an immediate allergic reaction to polyethylene glycol (PEG, a component of the vaccines) or polysorbate (chemically related to PEG), the CDC recommends an evaluation by an allergist/immunologist to determine if you can receive the vaccine safely.

CDC considers a history of immediate allergic reaction to another vaccine or injectable therapy, or a history of anaphylaxis due to any cause to be a precaution. People who have these reactions should be observed for 30 minutes (rather than 15) after each dose of vaccine. 

Allergic reactions (including severe allergic reactions) not related to vaccines or injectable therapies (e.g., food, pet, venom, environmental or latex allergies; oral medications [including the oral equivalents of injectable medications]) are not a contraindication or precaution to vaccination with mRNA COVID-19 vaccines. For more information, see CDC Vaccines & Immunizations

Có. Người mang thai có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 nặng cao hơn người bình thường. Vì lý do này, CDC, Hiệp hội Y học Bà mẹ-Thai nhi và Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ đặc biệt khuyến cáo rằng các cá nhân mang thai nên tiêm phòng vắc-xin COVID-19 và mỗi người nên thảo luận với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ về lựa chọn cá nhân của họ. Để biết thêm thông tin về vắc xin COVID-19 đối với người mang thai, vui lòng truy cập liên kết này.

Có. CDC và Hiệp hội Y học Bà mẹ-Thai nhi báo cáo rằng không có lý do gì để tin rằng vắc-xin ảnh hưởng đến sự an toàn của sữa mẹ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập liên kết này

Không, các khuyến cáo về đề phòng/dị ứng là khác nhau đối với mỗi loại vắc-xin. Những người bị dị ứng với Polyethylene Glycol (PEG) không nên chủng ngừa Pfizer hoặc Moderna. Những người bị dị ứng với polysorbate không nên chủng ngừa Janssen (Johnson & Johnson). Nếu bạn bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng hoặc tức thì với liều vắc-xin Moderna hoặc Pfizer trước đó, bạn có thể tiêm vắc-xin Janssen (Johnson & Johnson) làm liều thứ hai. Điều quan trọng là phải thảo luận vấn đề này với bác sĩ chăm sóc chính của bạn.

Các loại tiền sử dị ứng khác, chẳng hạn như phản ứng dị ứng tức thì với một loại vắc-xin hoặc liệu pháp tiêm khác, hoặc tiền sử sốc phản vệ do bất kỳ nguyên nhân nào được CDC coi là khuyến cáo. Những người có những phản ứng này nên tiêm vắc-xin, nhưng phải được theo dõi trong 30 phút (thay vì 15) sau mỗi liều vắc-xin.

Phản ứng dị ứng (bao gồm cả phản ứng dị ứng nghiêm trọng) không liên quan đến vắc-xin hoặc liệu pháp tiêm (ví dụ: phản ứng dị ứng với thức ăn, vật nuôi, nọc độc, dị ứng với môi trường hoặc cao su hoặc thuốc uống bao gồm các thuốc uống tương đương với thuốc tiêm) không phải là chống chỉ định hoặc khuyến cáo đối với việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Vắc-xin & Chủng ngừa CDC.

The Massachusetts Department of Health is developing a plan to vaccinate everyone in the state who wants to be vaccinated. Doing so will take several months. They have prioritized certain groups including health care workers, first responders, those over 75, etc. To see the state’s latest timeline, go here.

Có. Mặc dù chúng tôi biết rằng vắc-xin sẽ giúp bạn ngăn ngừa nhiễm COVID-19 và bảo vệ những người khác không bị nhiễm COVID-19 từ bạn, nhưng ở những nơi công cộng, chúng ta vẫn phải tuân thủ tất cả các quy tắc bao gồm giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và tuân theo các hướng dẫn khác của CDC để giảm nguy cơ lây nhiễm. Theo thời gian và khi nhiều người được tiêm phòng hơn, chúng tôi kỳ vọng rằng các hạn chế sẽ dần được nới lỏng.

Social media can easily and quickly spread information, including false information. It is always important to check the source of information. The CDC has provided excellent and trusted resources for questions about the current COVID-19 vaccines here; information from the FDA in multiple languages can be found here and is also very helpful. Your doctor can also talk to you more about the vaccine.

There are no differences in travel guidelines or restrictions based on vaccine status. Please check the latest travel guidelines from the state.

Bộ Y tế Công cộng của tiểu bang đã ban hành hướng dẫn về thời điểm các cá nhân có thể được tiêm phòng. Những người trong nhóm Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 có thể tiêm vắc-xin ngay bây giờ. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm được tiêm phòng tại https://www.mass.gov/covid-19-vaccine.

Mạng xã hội có thể dễ dàng và nhanh chóng lan truyền thông tin, bao gồm cả thông tin sai lệch. Việc kiểm tra nguồn thông tin luôn là điều quan trọng. CDC đã cung cấp các nguồn tuyệt vời và đáng tin cậy cho các câu hỏi về vắc-xin COVID-19 hiện tại tại đây; thông tin từ FDA bằng nhiều ngôn ngữ có thể được tìm thấy tại đây và cũng rất hữu ích. Bác sĩ của bạn cũng có thể trao đổi với bạn nhiều hơn về vắc-xin. Vui lòng truy cập www.Wellforce.org/covidvaccine để xem video và thông tin khác bằng nhiều ngôn ngữ.

Bởi vì Hoa Kỳ vẫn đang chứng kiến mức độ hoành hành cao của COVID-19, các chuyên gia y tế công cộng quốc gia và tiểu bang tiếp tục khuyến nghị người Mỹ tránh đi du lịch cả trong nước và nước ngoài. CDC gần đây đã cung cấp hướng dẫn du lịch mới cho những người đã được tiêm phòng tại đây. Một số tiểu bang của Hoa Kỳ đã điều chỉnh các hạn chế đi lại của mình. Vui lòng kiểm tra các hướng dẫn cho tiểu bang bạn đang dự định đến. Ngoài ra, hãy kiểm tra tại đây để biết các hướng dẫn du lịch mới nhất từ tiểu bang Massachusetts.